Polscy producenci i przetwórcy drobiu

Polacy od lat zajmują czołowe miejsce w dziedzinie produkcji drobiu w Unii Europejskiej i pozostają jednym z czołowych eksporterów tego rodzaju mięsa. Około 20% mięsa drobiowego w Unii Europejskiej pochodzi z Polski. Ponadto branża drobiarska, nie tylko w Polsce, ale i na świecie dynamicznie się rozwija, co świadczy o ciągłym rozwoju świadomości konsumentów, którzy dokonując wyborów zakupowych, decydują się na mięso drobiowe.

Zrównoważona hodowla drobiu

Powiatowy lekarz weterynarii ma nadzór nad każdą działającą hodowlą drobiu. Regularne kontrole gwarantują właściwe zabezpieczenie gospodarstwa oraz paszy dla ptaków przed szkodnikami i dzikimi zwierzętami oraz sprawdzają warunki chowu ptactwa, czyli tzw. dobrostan. Ptaki muszą mieć zapewniony odpowiedni poziom zdrowia psychicznego (ograniczony stres) i fizycznego. Zapewnienie kurczakom dobrostanu jest dla hodowcy zwyczajnie opłacalne, ponieważ gwarantuje hodowcy, że ptaki będą zdrowo rosły. W celu zapobiegania wszelkim chorobom oraz dla zapewnienia możliwie najlepszego bezpieczeństwa na fermach drobiu regularnie stosowana jest dezynfekcja, dezynsekcja oraz deratyzacja. Zapobiega to namnażaniu chorobotwórczych mikroorganizmów w stadzie. Co ważne, stosowane w tym celu środki są bezpieczne dla hodowli oraz dla środowiska naturalnego.

Dobrostan zwierząt hodowlanych

Dobrostan ptactwa, czyli zapewnienie im możliwie najlepszych warunków do życia jest dla hodowców sprawą kluczową, ponieważ osobniki niemające odpowiednich warunków spowalniają lub zatrzymują swój wzrost i rozwój. Kurczaki mają stały dostęp do pokarmu oraz do wody dobrej jakości w czasie kiedy korzystają z naświetlania. Dokładnie określone jest również zagęszczenie ptaków na metr kwadratowy, ponieważ osobniki nie mogą przebywać w zatłoczeniu, muszą posiadać odpowiednią swobodę poruszania się.

Poszanowanie środowiska

Dbałość i poszanowanie dla środowiska jest jednym z głównych celów działalności Unii Europejskiej, w związku z tym powstał szereg przepisów regulujących produkcje zwierzęce, jak hodowle drobiu. W ich zakresie obowiązuje ważna zasada BAT, czyli z ang. Best Available Technology – najlepsza dostępna obecnie na rynku technologia. Daje to gwarancję ciągłego udoskonalania sposobów dbania o środowisko oraz szybkiego wdrażania ich w życie na fermach drobiu, zakładach przetwórstwa mięsnego, czy ubojowych. W bardzo rygorystyczny sposób Unia Europejska reguluje sposoby postępowania z odpadami pochodzącymi z hodowli zwierząt i ich utylizacji. Oprócz tego stosowane są liczne technologie przetwarzania i unieszkodliwiania takiego rodzaju odpadów, a coraz bardziej nowatorskie sposoby dają możliwości utylizacji takich odpadów bezpośrednio na fermach. Zatem możemy się spodziewać, że w niedługiej przyszłości naukowcy opracują jeszcze doskonalsze metody neutralizacji szkodliwych substancji, które w kompleksowy sposób zadbają o środowisko naturalne oraz o potrzeby hodowców.

Certyfikaty jakości

Certyfikat QAFP daje konsumentom gwarancję wysokiej jakości mięsa drobiowego, która wynika z wielu wymogów wobec hodowców drobiu. Wymagania dotyczą między innymi wykorzystania podczas hodowli ptactwa najwyższej jakości, pochodzących z odpowiednio dobranych krzyżówek rodów i ras. Ścisłej kontroli podlega sposób odżywiania ptaków, w szczególności stosowania dodatków do pasz zabronionych przez QAFP. Nadzór QAFP obejmuje również sposób pakowania próżniowego mięsa z wykorzystaniem obojętnych dla zdrowia gazów, skład ilościowo-jakościowy gazów jest ściśle kontrolowany. Bardzo istotną kwestią podlegającą kontroli jest zakaz wprowadzania do mięsa wody oraz innych substancji dodatkowych (tzw. nastrzykiwanie mięsa). Badane jest także PH mięsa, określana jest jego barwa. Zatem bardzo wiele czynników podlega szczegółowej kontroli i gwarantuje konsumentowi wysoką jakość finalnego produktu, której z pewnością można zaufać. Do systemu jakości QAFP może przystąpić każdy producent, jednak spełnienie wszystkich wymagań oraz warunków koniecznych nie jest takie łatwe. Dlatego tylko najbardziej ambitni producenci, którzy rygorystycznie spełniają wszystkie wytyczne mają, szansę na otrzymanie certyfikatu jakości QAFP.

Udostępnij:

Twitter
Facebook
Email
WhatsApp